× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Poradnia Leczenia Bólu - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia leczenia bólu

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Anestezjologia i intensywna terapia
  • Choroby wewnętrzne


Adres

58-3 492 000
Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1